Naar nieuwsoverzicht
5 nov 2020

Veilig werken, reizen en wonen

In deze tijd van corona verspreiding en -maatregelen is het belangrijker dan ooit om uiterste zorg te besteden aan de veiligheid op uw bedrijf.

 Image

Voor iedere onderneming in Greenport Boskoop is het in deze tijd van corona verspreiding en -maatregelen belangrijker dan ooit om uiterste zorg te besteden aan het veilig kunnen werken, reizen en wonen van zijn medewerkers.

Dat is lang niet altijd eenvoudig blijkt uit de praktijk. Dagelijks doen zich nieuwe ontwikkelingen én knelpunten voor. Een actuele risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is essentieel om de risico’s op de werkplek én acties in beeld te brengen.

Van ondernemers wordt verwacht dat zij zo’n RIE uitvoeren en er naar handelen. Recent is een beslisboom ‘coronaklachten?’ ontwikkeld. Eerder is een coronaprotocol opgesteld. Ook is er inmiddels een continuïteitsplan bij een uitbraak van corona. Beide worden, als de actualiteit daarom vraagt, aangepast.
Houd dus de websites in de gaten waar deze protocollen/plannen staan. En volg, toegesneden op de situatie op uw bedrijf, de adviezen en voorschriften op. De voortgang van de werkzaamheden op het bedrijf hangt hiermee samen.

Als het om dit onderwerp gaat kunt u de meest actuele informatie vinden op de websites:
www.werkgeverslijn.nl
www.stigas.nl