Naar nieuwsoverzicht
18 feb 2021

Geïnteresseerd in toekomstscenario’s tuinbouw?

Greenports Nederland wil peilen of er interesse is bij erfbetreders om een introductieprogramma over de scenario’s te volgen zodat zij samen aan de slag kunnen met de tuinbouwscenario’s.

 Image

Eind vorig jaar (17-11-2021) zijn vier, extreme én plausibele, toekomstscenario’s voor het tuinbouwcluster gepresenteerd. Deze scenario’s kunnen jou, ook als professional actief in het tuinbouwcluster in Boskoop en omgeving, helpen bij het nemen van strategische beslissingen. Zie www.tuinbouwscenarios.nl voor meer informatie.

Greenports Nederland, de koepelorganisatie van de zeven samenwerkende regionale Greenports, wil graag weten wie eventueel geïnteresseerd is om meer te weten over de scenario’s. Bij voldoende interesse wil ze een introductieprogramma over het werken met (deze en andere) scenario’s ontwikkelen.
Als je hierin geïnteresseerd bent of meer wilt weten, meld je dan bij Pauline Verhagen van Greenports Nederland via communicatie@greenports-nederland.nl.