Naar nieuwsoverzicht
1 sep 2021

Terugblik 2020 | Jaarverslag

In het jaarverslag worden de inzet en resultaten van de St. Greenport Regio Boskoop gepresenteerd én vooruitgeblikt!

 Image

Vorige week bezocht gedeputeerde Meidert Stolk (portefeuille land- en tuinbouw) onze Greenport Boskoop. Hij kreeg een rondleiding over het bedrijf Boot & Dart Boomkwekerijen in het gezelschap van Greenport-voorzitters Kees van Velzen en Michiel Gerritsen en Greenport-programmamanager Andries Middag. Tijdens dit bezoek nam de gedeputeerde het eerste exemplaar van Terugblik 2020 in ontvangst. Het jaarverslag 2020 van Stichting Greenport Regio Boskoop waarin de inzet en resultaten van de stichting worden gepresenteerd én vooruitgeblikt!

De Stichting Greenport Regio Boskoop werkt sinds 2007 aan de versterking van de boomteeltsector in de regio Boskoop. Deze stichting is het overlegplatform tussen de overheden én het bedrijfsleven. Met veel voordelen, zoals meer economische slagkracht voor het bedrijfsleven, meer draagvlak voor nieuw overheidsbeleid, een sterkere lobby en meer mogelijkheden voor innovatie. Van herstructurering tot waterkwaliteit, van onderwijs en arbeidsmarkt tot bereikbaarheid en van duurzaamheid tot duurzame energie. Deze en nog veel meer onderwerpen treft u aan in Terugblik 2020.

>> Terugblik 2020