Naar nieuwsoverzicht
5 nov 2020

Subsidie op slootdempingen

Binnen het project Investeren in Water was de belangstelling groot voor de subsidie op slootdempingen.

 Image

In 2019 is het project Investeren in Water uitgevoerd. Een aantal bedrijven heeft daaruit een subsidie ontvangen voor investeringen die bevorderlijk waren voor de waterkwaliteit maar waartoe men niet verplicht was. Het ging o.a. om maatregelen als: een kavelpad langs de slootkant leggen, weerstation en subsidie op slootdempingen. Vooral voor het laatste onderdeel was grote belangstelling.

De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop wil opnieuw een verzoek indienen voor subsidie op slootdempingen. Voordat zij dit verzoek indient wil zij graag eerst weten of er kwekers zijn die hiervoor belangstelling hebben. Het gaat om dempingen die in 2021 uitgevoerd gaan worden. Met nadruk stelt de SBGB dat dit een behoefte peiling betreft en niet gezien kan worden als een aanvraag.

U kunt binnen 14 dagen (tot 19 november 2020) via een e-mail naar info@greenportboskoop.nl aangeven of u belangstelling hebt voor de subsidiemogelijkheid en hoeveel strekkende meter sloot u wilt dempen. Het gaat hierbij om sloten die aan een productieperceel liggen en waarbij door demping de emissie wordt beperkt.