Naar nieuwsoverzicht
26 mrt 2020

Steeds meer ondernemers ervaren gevolgen Coronacrisis

Voor een aantal ondernemingen zijn de gevolgen van het coronavirus ronduit desastreus. Er zijn tal van maatregelen om de schade zo beperkt mogelijk te houden.

 Image

Hoewel het beeld wisselend is zijn er steeds meer ondernemers in onze Greenport Boskoop die de gevolgen van de Coronacrisis ervaren. Voor een aantal ondernemingen zijn de gevolgen ronduit desastreus. En de crisis is nog niet teneinde, dus de schade zal blijven doorgaan en toenemen.

Er zijn tal van maatregelen waarvan ondernemers gebruik kunnen maken om de schade zo beperkt mogelijk te houden en om de eerste nood te lenigen. Feit is dat dit nooit de werkelijk geleden schade zal dekken en dat ondernemingen hard worden geraakt door de crisis.

De totale schade die door de in het Crisisteam Corona Tuinbouw samenwerkende tuinbouworganisaties en Greenports is berekend beloopt dik 2 miljard euro. Daarin is de voor de boomkwekerij in Nederland berekende schade van 300 miljoen euro meegenomen. Door ditzelfde crisisteam zijn taskforces ingericht voor Financiën, Logistiek en transport, Arbeid. In deze taskforces werken deskundigen uit de organisaties samen aan het beantwoorden van vragen en het aandragen van oplossingen.
Zo is er grote inspanning gedaan om het transport binnen de EU op gang te houden, via zogenoemde Green Lanes. Door eigenstandige bevoegdheid en optreden van lidstaten blijkt het heel moeilijk om EU afspraken in stand te houden. De taskforce Financiën heeft met stoom en kokend water een format ontwikkeld voor het registreren van de door ondernemingen geleden schade. Dit vooruitlopend op een eventueel noodfonds. Dat fonds is er nog niet en ook is niet zeker of het er komt en welke voorwaarden er gaan gelden om er gebruik van te kunnen maken.
Door het Crisisteam Corona Tuinbouw wordt een speciale brief aan de overheid en politiek gestuurd waarin wordt gepleit voor het instellen van een noodfonds voor met name de sierteelt (inclusief boomkwekerij).

Ook op het vlak van arbeid is er van alles aan de hand. Door de taskforce Arbeid zijn diverse initiatieven ontwikkeld om de arbeidsvoorziening op korte en middellange termijn op gang te houden. Zo is er de actie om tijdelijke overbezetting te delen met bedrijven met een onderbezetting. Zeer zorgelijk is het recente besluit van de Duitse regering om arbeidskrachten uit omringende landen geen toegang en doorgang te verlenen.

Geen antwoorden op alle vragen, problemen en zorgen die ondernemers nu hebben. Aan de ondernemers in Greenport Boskoop wil ik meegeven dat er door alle organisaties in de tuinbouw en Greenports wordt samengewerkt om deze crisis het hoofd te bieden. Door Greenport Boskoop voorzitter en wethouder Kees van Velzen wordt contact gehouden met de voorzitter van het landelijk crisisteam, Jaap Bond. Ondergetekende is dagelijks verbonden met het communicatieteam en coördinatieteam van dit crisisteam en met de landelijke LTO organisatie voor de boomkwekerij. Dit alles om de belangen van ondernemingen in Greenport Boskoop landelijke mee te nemen.

Hopelijk slagen we er samen in om door deze crisis te komen, waarbij de persoonlijke gezondheid van eenieder voorop staat.

Michiel Gerritsen

Voorzitter SBGB


Het crisisteam Tuinbouw werkt aan de uitwerking van een noodfonds. Dit noodfonds dient ter financiële compensatie en is bestemd voor de middellange- en lange termijn om schade en herstel tijdens deze coronacrisis voor te compenseren.
Klik hieronder voor meer informatie en het registratieformulier.

>> Crisisteam Tuinbouw – Noodfonds – registratieformulier