Naar nieuwsoverzicht
7 apr 2021

Samen voor waterkwaliteit

Landbouwportaal voor Rijnlandse agrariërs ook in Zuid-Holland.

 Image

Hoogheemraadschap van Rijnland gaat in samenwerking met agrariërs maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en sloten gezonder te maken. Voor Noord-Hollandse agrariërs bestaat hiervoor, het in de praktijk succesvol gebleken, Landbouwportaal Noord-Holland.

Via dit landbouwportaal vragen agrariërs een coachbezoek aan om advies te krijgen of en zo ja welke maatregelen het meest effectief zijn op zijn/haar bedrijf. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot aanpassingen in de bedrijfsvoering of op het bedrijf. Via het portaal kan op eenvoudige wijze bij het waterschap financiële ondersteuning – subsidie – worden aangevraagd voor het nemen van de maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit.

Goed voorbeeld doet goed volgen!

Vanaf 2022 is het voor agrariërs in het Zuid-Hollandse deel van Rijnlands gebied ook mogelijk een coach en indien nodig een daaraan gekoppelde financiële bijdrage aan te vragen.