Naar nieuwsoverzicht
4 mrt 2020

Rijnland gaat de teeltvrije zone controleren

De teeltvrije zone is een strook grond langs de sloot die niet wordt bemest of bespoten met gewasbeschermingsmiddelen.

 Image

De teeltvrije zone heeft als doel om de drift van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zorgt de zone ervoor dat er minder uit- en afspoeling naar het water plaatsvindt. Bij toepassing van meststoffen voorkomt de zone dat de watergangen worden mee-gemest.

Rijnland gaat in het gebied rondom Boskoop in 2020 opnieuw kijken naar de teeltvrije zone langs de slootkanten. In 2014 en 2015 is dat al eens eerder gedaan, omdat toen de regels in het Activiteitenbesluit waren aangepast. Inmiddels zijn de regels opnieuw aangepast.

Klik op lees verder om te kunnen zien waar u op kunt letten en wat u kunt doen om aan de (nieuwe) regels te voldoen.

>> Lees verder