Naar nieuwsoverzicht
4 dec 2020

Resultaten controles teeltvrije zones en windschermen

Bij 90% van de percelen worden de teeltvrije zone en de windschermen goed toegepast. Dat verdient complimenten want de regelgeving is uitermate complex.

 Image

Rijnland heeft controles uitgevoerd op een juiste teeltvrije zone en windschermen langs slootkanten. Een groot deel van het concentratiegebied rondom Boskoop en Hazerswoude is daarbij gecontroleerd. In totaal zijn er bij 95 percelen overtredingen (ca. 10% van de percelen) geconstateerd. Deze ondernemers zijn/zullen schriftelijk worden gemaand maatregelen te treffen, waarbij er tijdens het volgende teeltseizoen (medio maart 2021) de percelen opnieuw gecontroleerd worden. De meeste overtredingen zijn gevonden op het punt van de teeltvrije zone.

Bij 90% van de percelen worden de teeltvrije zone en de windschermen goed toegepast. Daar is Rijnland erg blij mee. Het is namelijk de basis voor schoon en gezond water. Het viel de mensen van handhaving op dat kwekers over het algemeen vrij goed op de hoogte zijn van de regels. Dat verdient complimenten want de regelgeving rondom het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen is uitermate complex en blijft wijzigen.