Naar nieuwsoverzicht
2 jun 2021

Projectplan Verbeteren peilvakscheiding, peilvak Spoelwijk

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan een projectplan voor Verbeteren peilvakscheiding, peilvak Spoelwijk vast te stellen.

 Image

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan een projectplan voor Verbeteren peilvakscheiding, peilvak Spoelwijk vast te stellen. Voorafgaand aan de vaststelling van het definitieve projectplan, is eerst een ontwerp-projectplan opgesteld.

Het projectplan betreft maatregelen in het watersysteem in van peilvak Spoelwijk in de gemeente Alphen a/d Rijn, te weten:

  • Het inrichten van een nieuwe peilvakscheiding ter plaatse van de oever van de watergang ten zuiden van de Spoelwijkerlaan.
  • Het verbeteren van een bestaande peilvakscheiding tussen waterberging Spoelwijk en Insteek.
  • Het plaatsen van een calamiteitstuw.
  • Het plaatsen van een overstortput.

Het ontwerp-projectplan kan van 10 mei 2021 tot en met 21 juni 2021 worden ingezien via onderstaande link of tijdens kantooruren bij de receptie van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden. In verband met de Coronacrisis moet u voor inzage van de stukken een afspraak maken door het volgende nummer te bellen: 071-306 3063

>> Ontwerp projectplan Verbeteren peilvakscheiding, peilvak Spoelwijk in Boskoop

>> Vaststellingsbesluit