Tips

Tips om de schade veroorzaakt door water op uw bedrijf te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Wateroverlast

 • Richt u bedrijf zo in dat de kans op schade bij calamiteiten zo klein mogelijk is.
 • Plaats stopcontacten en elektra leidingen voldoende hoog. Wanneer deze in contact komen met water kan kortsluiting ontstaan waardoor pompen voor de afvoer van water niet meer functioneren. Zorg voor een noodvoorziening zoals aggregaat. Bij stroomuitval kunt u dan toch pompen laten draaien.
 • Zorg voor voldoende pompcapaciteit voor afvoer van water.
 • Plaats spullen die niet nat mogen worden bij voorkeur iets hoger van de vloer. Denk bijvoorbeeld aan meststoffen op een pallet. Plaats onderin de gewasbeschermingskast liever jerrycans dan vaste middelen.
 • Zorg dat elektrische transportmiddelen (heftrucks, electrokarren) en laadapparatuur niet nat kunnen worden.
 • Plaats brandstoffen en smeermiddelen voldoende hoog om olievervuiling bij wateroverlast te voorkomen.
 • Zorg dat verpakkingsmateriaal (dozen, etiketten) niet nat kunnen worden.
 • Soms zijn er hoogteverschillen binnen het bedrijf. Plaats gevoelige teelten op de best gedraineerde percelen of op de containervelden die iets hoger liggen.
 • Houd bij nieuwbouw rekening met kans op wateroverlast. Binnenwanden van houtskelet met plaathout, gipsplaat zijn gevoelig voor schade. Hetzelfde geldt voor vloerbedekking, laminaat en zeil. Zorg voor voldoende ventilatie. Hout rot alleen als het nat blijft.

Watertekort / droogte

 • Door langere droge periodes klinkt veen sneller in. Denk na over onderwaterdrainage of infiltratiedrains op uw percelen om tijdens droge perioden de ondergrond vochtiger te kunnen houden waardoor minder inklinking plaatsvindt. Lees verderop in dit kennisdossier.
 • Zorg voor voldoende watervoorziening op uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een groter bassin dan wettelijk verplicht. In erg droge perioden zal standaard oppervlaktewater nodig zijn.
 • Laat regelmatig monsters van het water nemen om de kwaliteit te bepalen. Bij veel bicarbonaat in het water is aanzuren nodig. Ruim water geven voorkomt zoutophoping in potten.
 • Laat potgrondmonsters nemen om inzicht te krijgen in ballastzouten en voeding.
 • Houd bij de watergift rekening met de zoutgevoeligheid van het gewas. Geef gevoelige gewassen het schoonste water.