Skip to main content Skip to footer

Quarantaine organismen

Q-organismen vormen een levensgrote bedreiging voor de boomteelt. Als een boktor of een plantenziekte als Xylella – of een van de andere exoten op de lijst van q-organismen – wordt aangetroffen kan dat betekenen dat een hele kwekerij of zelfs een complete regio op slot gaat en alle handel voor een bepaalde tijd stilligt. Een ramp met enorme economische schade.

SBGB zet zich in om het landelijke project rondom dit thema handen en voeten te geven in Greenport Boskoop.

Quarantaine organisme, zoals Boktor of Xylella vormen een levensgrote bedreiging voor de boomteelt. Als zo'n uitbraak niet snel in de kiem gesmoord wordt zijn de gevolgen nauwelijks te overzien. Als een van deze exoten wordt aangetroffen kan dat betekenen dat een hele kwekerij of zelfs een complete regio op slot gaat. 

 

Wat zijn Q-organismen?

Quarantaine-organismen zijn schadelijke plagen of ziekten (bijvoorbeeld veroorzaakt door een bacterie, virus of schimmel) die niet of nauwelijks in de Europese Unie aanwezig zijn of getolereerd worden. Volgens de EU-wetgeving moeten landen er alles aan doen vestiging en verspreiding van deze organismen te voorkomen. Op de website van de NVWA is een complete lijst met alle Q-organisme te downloaden. 

Uitbraak Xyllella

Een uitbraak van de plantenziekte Xylella of de vondst van een Boktor heeft een enorme impact voor Greenport Boskoop. Om de risico's rond Q-organismen voor de sector te beheersen is in 2021 een landelijk project gestart. In de Greenport wordt hier ook handen en voeten aan gegeven. De stichting SBGB heeft zich o.a. voorbereid op de aanpak van een 'Xylella-crisis'. Een draaiboek met handvatten, die ook bruikbaar is voor andere incidenten en crisissen, ligt klaar om direct in actie te komen als bedrijfsleven en overheden en een uitbraak in de kiem te moeten kunnen smoren. Regelmatig worden er calamiteitenoefeningen georganiseerd met anderen regio's en vakorganisaties als NWA en LTO om op alles voorbereid te zijn. 

 

Wat is de impact op jouw bedrijf?

Om de risico's van je eigen bedrijf in kaart te brengen kun je gebruiken maken van de vragenlijst op Fytocompass. Wat zijn de kwetsbare plekken in je eigen productie-en handelsketen? Uit welke regio neem je planten af en zijn dit risicoplanten? Hoe betrouwbaar is je leverancier?

Vakorganisaties werken samen om het risicobewustzijn over Q-organismen tijdens handel en import bij kwekers te verhogen. Op de website van het NVWA kun je lezen wat je als kweker of handelaar zelf kunt doen tegen bijvoorbeeld Xylella.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.