Skip to main content Skip to footer

Ondersteuning bij herverkaveling

Herverkaveling biedt een effectieve methode om samen met naburige kwekers een schaalvergroting te realiseren met als doel een goed ingericht perceel van voldoende omvang te kunnen aanbieden.

Looptijd
januari 2018 -
Opdrachtgever
Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop
Contactpersoon
Henk van der Smit
Onderwerpen
Kennis & Innovatie Ruimte & Bereikbaarheid

Kavelverbetering Greenport Boskoop

Kwekers die hun bedrijf willen uitbreiden of juist willen beëindigen, kunnen contact opnemen met kavelcoach Henk van der Smit. De kavelcoach zoekt mee naar passende oplossingen voor de versterking en modernisering Van Greenport Boskoop. Vaak gaat het daarbij om herverkaveling en om samenvoeging en herstructurering van kavels, zodat je uiteindelijk mooie, goed verkoopbare percelen krijgt.

De kavelcoach is tot stand gekomen op initiatief van Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en de gemeente Alphen aan den Rijn met als doel het sierteeltgebied in de regio te moderniseren en herstructureren. Een van de uitdagingen is dat kleinschalige kwekerijen soms moeilijk verkoopbaar zijn, omdat ze te klein zijn of sterk verouderd. Aan de andere kant zijn er voldoende ondernemers die (op termijn) aan schaalvergroting denken en op zoek zijn naar een geschikte kavel van minimaal 2 hectare of meer. De kalvelcoach probeert kwekers en kavels bij elkaar te brengen en mee te denken over passende oplossingen.

Iedere kweker die vragen heeft met betrekking tot verkaveling kan contact opnemen met de kalvelcoach voor een verkennend gesprek. De kavelcoach bekijkt de situatie en probeert mee te denken over passende oplossingen.

Kavelcoöperatie
Eén van de mogelijkheden is een kavelcoöperatie. Wanneer verkoop van uw kwekerij een probleem wordt, doordat u bijvoorbeeld geen opvolger heeft, de waarde van de kwekerij is gedaald óf de omvang te klein is, dan kan een kavelcoöperatie wellicht uitkomst bieden.

De methodiek kavelcoöperatie is in samenwerking ontwikkeld door Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en gemeente Alphen aan den Rijn en met subsidie van gemeente Alphen aan den Rijn tot stand gekomen. Dit is een effectieve methode om samen met naburige kwekers op projectmatige wijze een schaalvergroting te realiseren teneinde een courant, goed ingericht perceel van voldoende omvang te kunnen aanbieden. De koper verwerft een kant-en-klaar perceel en kan starten zonder zich het hoofd te hoeven breken over het voeren van een procedure, slootdemping e.d. De verkoopwaarde van het nieuw gerealiseerde perceel is daarmee beter dan de waarde bij verkoop van de losse kleinere percelen. Leden van de kavelcoöperatie delen mee in winst en risico, waaronder verrekening van verkoopwinst, kosten, ledenbijdrage, etc. Zij ontvangen bij verkoop van de nieuw gevormde kavel naar rato het verkoopsaldo, na verrekening van winst en risico en minus de eventueel al ontvangen verkoopwaarde huidige staat.

Door slimme combinaties van grondinbreng, ruilverkaveling, optiefonds, ledenbijdragen, ruimte voor ruimte, uitgestelde betaling en inzet van bijvoorbeeld het Nationaal Groenfonds is de overbrugging in tijd en geld, vanaf de start van het project tot daadwerkelijke verkoop, beter te maken.

De SBGB heeft ook een samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf HOT (Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw). De kavelcoach kan nieuwe projecten voorleggen bij het ontwikkelingsbedrijf HOT die de verwerving en financiering van de projecten kan faciliteren.

In onze Greenport zijn inmiddels een aantal succesvolle voorbeelden van een kavelcoöperatie. Kwekers die meer informatie willen of een afspraak willen maken met de kavelcoach kunnen contact opnemen via het secretariaat van St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop via info@greenportboskoop.nl of 0172 218692.

In onze Greenport zijn inmiddels een aantal succesvolle voorbeelden van een kavelcoöperatie. Kwekers die meer informatie willen of een afspraak willen maken met de kavelcoach kunnen contact opnemen via het secretariaat van St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop via info@greenportboskoop.nl of 0172 218692.


Downloads:

Handreiking ‘Verkaveling Nieuwe Stijl!’

Uitgebreid interview met kavelcoach Henk van der Smit

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.