Skip to main content Skip to footer

Landbouwportaal

Landbouwportaal biedt kwekers ondersteuning bij een betere bodem- en waterkwaliteit. Boomkwekers die willen werken aan een betere bodem- en waterkwaliteit kunnen via Landbouwportaal Rijnland inschrijven voor een gratis adviesbezoek van een coach.

Boomkwekers die willen werken aan een betere bodem- en waterkwaliteit kunnen via Landbouwportaal Rijnland inschrijven voor een gratis adviesbezoek van een coach.

Binnen Landbouwportaal Rijnland zijn er coaches voor de thema’s erfafspoeling, gewasbeschermingsmiddelen, duurzaam bodembeheer en beheer & inrichting van percelen en oevers. De coaches geven advies. Ook kan via de coaches subsidie worden aangevraagd op bepaalde investeringen om de bodem en waterkwaliteit rond het bedrijf te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn subsidie op bodemvochtsensoren, technieken voor 90% driftreductie, apparatuur voor mechanische onkruidbestrijding en precisietechnieken. Meer info www.landbouwportaalrijnland.nl.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.