Skip to main content Skip to footer

Kavelcoach

Kavelcoach Henk van der Smit wordt regelmatig ingeschakeld door kwekers die hun bedrijf willen uitbreiden of juist willen beëindigen.

De kavelcoach zoekt mee naar passende oplossingen voor de versterking en modernisering Van Greenport Boskoop. Vaak gaat het daarbij om herverkaveling en om samenvoeging en herstructurering van kavels, zodat je uiteindelijk mooie, goed verkoopbare percelen krijgt. “Maar iedere situatie is anders”, aldus kavelcoach Henk van der Smit.

De kavelcoach is tot stand gekomen op initiatief van Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en de gemeente Alphen aan den Rijn met als doel het sierteeltgebied in de regio te moderniseren en herstructureren. Een van de uitdagingen is dat kleinschalige kwekerijen soms  moeilijk verkoopbaar zijn, omdat ze te klein zijn of sterk verouderd. Aan de andere kant zijn er voldoende ondernemers die (op termijn) aan schaalvergroting denken en op zoek zijn naar een geschikte kavel van minimaal 2 hectare of meer. “Iedere kweker die vragen heeft over verkaveling kan met mij contact opnemen”, vertelt Van der Smit. “Mijn taak is het om partijen bij elkaar te brengen en mee te denken over passende oplossingen.”

Kavelcoach Henk van der Smit is tevens bestuurslid van Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) met de portefeuille water, ruimte en infrastructuur. Die kennis en zijn netwerk kan hij goed gebruiken als kavelcoach.

Succesvol voorbeeld
Een succesvol voorbeeld is de Kavelcoöperatie Dijkgraafweg die een paar jaar geleden werd opgericht. Hierbij hebben naburige kwekers met ondersteuning van de kalvelcoach drie kleinere losse percelen in een coöperatie gebracht om ze klaar te maken voor verkoop. De percelen zijn samengevoegd door slootdemping en een nieuwe indeling om vervolgens als één economisch, rendabel en goed ingericht perceel te kunnen verkopen. De verkoopwaarde van het nieuwe perceel was daarmee beter dan de waarde bij verkoop van de losse kleinere percelen. De uiteindelijke koper Delphy opent hier nu eind 2019 haar nieuwe onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt. Henk van der Smit noemt de Kavelcoöperatie Dijkgraafweg uniek omdat de verkopende kwekers participeerden in de coöperatie en meedeelden in de winst en het risico.

Inmiddels heeft de SBGB ook een samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf HOT (Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw). De kavelcoach start de voorbereiding en ontwikkeling van nieuwe projecten voor herverkavelingsgebieden in de regio Boskoop. Deze projecten worden voorgelegd bij het ontwikkelingsbedrijf HOT die de verwerving en financiering van de projecten kan faciliteren. Op dit moment lopen er twee projecten aan Laag Boskoop en aan de Insteek.

Iedere situatie een eigen oplossing
Henk van der Smit benadrukt nogmaals dat iedere situatie anders is en zijn eigen oplossing vraagt. “Het begint er mee dat iemand ons raadpleegt. Vervolgens verkennen we de situatie. We kijken hoe de situatie is en wat er nodig is. In sommige gevallen ook zonder resultaat. Iemand wil bijvoorbeeld zijn perceel graag te koop zetten, terwijl naburige buren daar nog helemaal niet aan toe zijn. Dan kan ik als kavelcoach verder weinig betekenen. Soms gaat het ook niet over aan- en verkoop maar bijvoorbeeld over de ontsluiting van een bedrijf. Ik kan dan soms met een advies op het gebied van ruimtelijke inrichting of een gesprek met de gemeente een individuele ondernemer al helpen.”

Makelaar
Wat is nu het verschil met een makelaar? Een goede vraag volgens Henk van der Smit. Hij benadrukt dat de kavelcoach vooral een rol als vertrouwenspersoon heeft en hij waakt er voor om over bedragen te praten en op de stoel van de makelaar te gaan zitten. “Ik ben geen makelaar en in de praktijk werken we juist veel samen met andere partijen. Het gaat mij om de modernisering van het gebied. Het belangrijkste voor mij is om als vertrouwenspersoon verschillende partijen met elkaar in gesprek te krijgen: Kwekers die hun bedrijf willen beëindigen en verkopen en kwekers zoeken die willen uitbreiden en willen kopen. Daarna praten we over de mogelijkheden en mogelijke werkwijze. Er moet een intentie zijn om er samen op een reële manier uit te komen. Dan kun je daarna naar de prijs gaan kijken. Dat laat ik over aan de deskundigen. Zo kan het bijvoorbeeld goed zijn om verschillende taxateurs te laten taxeren.”

Kosten
Wat kost de kavelcoach? “Henk van der Smit geeft aan dat er uiteraard kosten zijn. Hij doet het werk als kavelcoach niet alleen en de mensen die hem steunen met het maken van tekeningen en administratie moeten ook betaald worden. Het uitgangspunt is echter dat iedere kweker contact kan opnemen voor een eerste verkennende gesprek. “Ik hanteer het motto geen resultaat geen rekening.” Dit is mogelijk omdat het initiatief van de kavelcoach is tot stand gekomen met subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarnaast moeten succesvolle projecten bijdragen aan een stukje winst waaruit ook de werkzaamheden van de kavelcoach betaald kunnen worden.


Kwekers die meer informatie willen of een afspraak willen maken met de kavelcoach kunnen contact opnemen via het secretariaat van Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop via info@greenportboskoop.nl of telefoon 0172 218692.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.