Bodemdaling tegen gaan

Een veengrond klinkt in. Door langere droge periodes gaat dit proces sneller. Op vollegrondspercelen is hierdoor steeds meer aanvulgrond nodig om op peil te blijven. Ook containervelden zakken als gevolg van bodemdaling.

Met een slimmere manier van draineren is bodemdaling te beperken. Arie-Jan Broere van Broere Beregening vertelde tijdens een bijeenkomst over de mogelijkheden .

Bijna alle boomkwekerijpercelen zijn gedraineerd om overtollig water af te voeren. De drainbuizen liggen zo’n 50 tot 60 cm en zijn aangesloten op een put met daarin een pomp die het overtollige water wegpompt.

Een nieuwe ontwikkeling is onderwaterdrainage of infiltratiedrains. Deze methode wordt aangelegd in steeds meer veenweidepercelen. In de zomer brengen poreuze buizen water vanuit sloten of speciaal daarvoor aangelegde putten in de veengrond en in de winter gebeurt het omgekeerde. Deze methode is ook bruikbaar in de boomkwekerij.

Op boomkwekerijbedrijven wordt nu in de praktijk in droge perioden vaak de drainage uitgezet om afvoer van water stil te zetten. Via inzijging stijgt het grondwaterpeil dan iets. Het is ook mogelijk de drainput zo te maken dat je in de zomerperiode actief water kunt inlaten in de put en dat dit dan via de drainbuizen juist het perceel in trekt. Door te kiezen voor een bepaald uitlaatniveau en inlaatniveau kan inklinking worden beperkt. Ook onder een dicht containerveld kunnen infiltratie drains worden aangelegd onder slootniveau om inklinking te beperken. De aanleg van infiltratie drains vind veelal plaats tijdens nieuw aanleg of renovatie.