Kwekers aan het woord: William de Bruijn

"Besef dat er kans is op wateroverlast"

 Image

Boomkweker William de Bruijn kan als ervaringsdeskundige verschillende tips noemen om wateroverlast te voorkomen. Boomkwekerij William de Bruijn op de Insteek in Boskoop was één van de bedrijven die in september 2018 veel wateroverlast had als gevolg van de extreme bui. In korte tijd viel er meer dan 100 mm water. Hoewel de percelen in deze polder redelijk op hoogte lagen was deze hoeveelheid regen veel te veel. Er zijn later verschillende gespreken geweest met het waterschap om de kans op problemen in de toekomst te beperken.

William vertelt: “Het belangrijkste is dat iedereen zich beseft dat je te maken kan krijgen met wateroverlast. Hoe je daar mee om kunt gaan, kan een ieder voor zichzelf waarschijnlijk wel bepalen. Wij hebben dit nu drie keer mee gemaakt waarvan de laatste twee keer kort na elkaar. Dit doet ons beseffen dat het zo weer kan gebeuren ondanks inspanningen van Rijnland in samenspraak met betrokken kwekers in onze polder.”

“Het is belangrijk dat je je perceel voldoende op hoogte houdt. Wij voeren jaarlijks aanvulgrond aan en onze percelen liggen redelijk op hoogte. Het waterschap heeft destijds ook wel luchtfoto’s gemaakt van regio Boskoop om de hoogte van percelen te bepalen. Hieruit bleek dat in andere veelal wat oudere gebieden de hoogteligging niet overal de gewenste 35 cm was. Soms verkijk je je als kweker op hoe hard het in kan klinken.”

Bij Boomkwekerij William de Bruijn is na de wateroverlast de vloer van de kas flink opgehoogd met zand en ligt deze nu wat hoger dan de rest van het bedrijf om te voorkomen dat stekken bij wateroverlast weer opnieuw in het water komen te staan of in ieder geval langer boven water blijven. Verder zijn enkele kasten nu op een paar klossen hout gezet. Bij de inrichten is het goed om te zorgen dat stopcontacten voldoende hoog zitten. “Hoe langer je uit het water kan blijven, hoe beter.”

 Image