Xylella

Een uitbraak van de plantenziekte Xylella vormt een serieuze bedreiging voor de Greenport Regio Boskoop. Om die reden heeft Greenport Regio Boskoop zich voorbereid op de aanpak van een ‘Xyllella-crisis’ voor de boomkwekerijsector. Met een draaiboek dat handvatten biedt voor Xylella, maar ook bruikbaar is bij andere incidenten en crises die de boomkwekerij in de regio kunnen treffen.

Looptijd
2019
Contactpersoon
Michiel Gerritsen
Opdrachtgever
St. Greenport Regio Boskoop
Onderwerpen
Handel & (agro)logistiek, Ondernemerschap & Verdienmodellen, Water, Klimaat & Duurzaamheid

Een Xylella uitbraak raakt de hele Nederlandse tuinbouw fors, maar heeft een enorme impact voor de gevestigde boomkwekerij en de lokale economie als de uitbraak bij Boskoop plaatsvindt. In dat geval treden tal van nationale crisisdraaiboeken in werking en zullen veel (beleids)beslissingen op nationaal niveau plaatsvinden. Echter, ook in de regio zelf zullen bedrijfsleven en overheden in actie moeten komen. Om die reden prepareert Greenport Regio Boskoop zich op de aanpak van een ‘Xyllella-crisis’ voor de boomkwekerijsector.

Het draaiboek biedt daartoe handvatten die ook bruikbaar zijn bij andere incidenten en crises die de boomkwekerij in de regio kunnen treffen.