Eindrapport Proces Wateroverlast Boskoop

In dit rapport vindt u het uitvoeringsprogramma Wateroverlast met 32 mogelijke maatregelen bij wateroverlast.

Looptijd
2017-2018
Contactpersoon
Henk van der Smit
Opdrachtgever
Hoogheemraadschap van Rijnland en St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB)
Onderwerpen
Water, Klimaat & Duurzaamheid

Het watersysteem in Greenport regio Boskoop is kwetsbaar voor wateroverlast. Afgelopen jaren heeft het gebied verschillende keren te maken gehad met extreme buien, 2010, 2014, 2016 en 2018. Ook de komende jaren kunnen we in toenemende mate zulke hoosbuien verwachten. Zware regenbuien zijn een risico voor het gebied.

In een werksessie met Hoogheemraadschap van Rijnland, Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, Gemeente Alphen aan den Rijn en de Dorpstraat van Boskoop is een uitvoeringsprogramma Wateroverlast opgesteld met 32 mogelijke maatregelen bij wateroverlast.

Het Eindrapport Wateroverlast Boskoop is hier te lezen.