Verkenning IDC Bomen

In 2014 is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een Innovatie & Demonstratiecentrum (IDC) in Greenport regio Boskoop.

Looptijd
Contactpersoon
Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Onderwerpen
Kennis & Innovatie, Ondernemerschap & Verdienmodellen

In 2014 is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een Innovatie & Demonstratiecentrum (IDC) in Greenport regio Boskoop. Een centrum waarbinnen ondernemers in de tuinbouwsector innovatieve methoden, technieken en apparatuur kunnen uittesten en leren implementeren in hun bedrijfsvoering, waardoor kennis kan worden omgezet in nieuwe verdienmodellen op de markt. Daarom heeft de provincie een subsidie verleend voor een verkennend onderzoek naar de wijze waarop een IDC Bomen het best kan worden opgezet. In het rapport leest u de conclusies van het onderzoek.

Eindrapport- verkenning IDC Bomen