Kennis & Innovatie impuls

Het project Kennis & Innovatie impuls heeft een extra impuls gegeven aan het innovatieve vermogen van het greenportcluster, delen en toepassen van (nieuwe) kennis en duurzaam ondernemerschap.

Looptijd
2010 -2015
Contactpersoon
René van Tol
Opdrachtgever
Stichting Greenport regio Boskoop
Onderwerpen
Kennis & Innovatie

Medio 2010 heeft de Stichting Greenport Regio Boskoop een subsidietoezegging ontvangen uit hoofde van het Kansen voor West-programma voor de uitvoering van het project Kennis & Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop in de periode 1 augustus 2009 – 30 juni 2014. Het Kansen voor West-programma wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het project K&I is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Greenport Regio Boskoop, Wageningen Universiteit – Plant Science Group, DLV Plant B.V., de Kamer van Koophandel, het Wellantcollege, de gemeenten, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in de greenport. Deze partijen voeren het project gezamenlijk uit. Het doel van het project is een extra impuls te geven aan het innovatieve vermogen van het greenportcluster boomkwekerij, aan het delen en toepassen van (nieuwe) kennis, aan duurzaam ondernemerschap en het zorgen voor voldoende en gekwalificeerd groen personeel voor de toekomst. Met het project wordt een ‘lerend ondernemersnetwerk’ tot stand gebracht waarin alle relevante regiopartijen participeren.

Het project richt zich op het slim combineren van bestaande effectieve (kennis- en ervarings)netwerken van ondernemers, onderzoekers en onderwijs op maat voor de specifieke behoeften van de greenport.


SLOTAVOND KENNIS & INNOVATIE IMPULS 27 MEI 2015

Kennis & Innovatie Impuls is succesvol geweest. Dat vertelde projectleider Rene van Tol tijdens de slotavond op 27 mei 2015. Dankzij Kennis & Innovatie Impuls is de afgelopen vijf jaar de samenwerking in Greenport Boskoop flink verbeterd, zijn negen Masterclasses ontwikkeld waaraan 300 medewerkers en managers hebben meegedaan en is er gewerkt aan innovaties en praktische antwoorden op belangrijke kennisvragen.

Wethouder Kees van Velzen, voorzitter van Greenport Regio Boskoop, vindt dat de Greenport ook komende jaren moet blijven inzetten op kennis en innovatie. Hij gaat zich samen met anderen hard maken voor een innovatie- en Demonstratie Centrum.
Tijdens de slotavond kregen diverse deelnemers van de Masterclasses hun getuigschrift uitgereikt.

Elfstedentochtwinnaar Henk Angenent was uitgenodigd als gastspreker. Hij gaf aan dat je als ondernemer jezelf moet blijven uitdagen en openstaan voor vernieuwingen en innovatie. Ook als sporter heeft Angenent dit naar eigen zeggen voortdurend gedaan. Hij riep op om goed naar andere sectoren te kijken. Verder moeten medewerkers ook de tijd krijgen om zich te blijven ontwikkelen.

Uiteraard zijn we zuinig op wat we hebben opgebouwd in de afgelopen vijf jaar. Vandaar dat de St. Greenport Regio Boskoop hard werkt aan een vervolgtraject. Niet zo eenvoudig vanwege veranderde subsdie-eisen, maar we willen graag verder. In het najaar verwachten we u hierover meer te kunnen vertellen.

Tot slot bedanken wij graag nogmaals iedereen die heeft deelgenomen aan Kennis & Innovatie Impuls of een bijdrage heeft geleverd. Zonder uw inbreng was het allemaal niet mogelijk geweest!