ESV 2015-2020

De Economische Strategie voor 2020 (ESV2020) laat zien welke strategische ambitie en welke positie de greenport in 2020 wil innemen én wat er moet gebeuren om daar te komen, welke doorbraken er nodig zijn. De ESV2020 bevat ook een overzicht van de ruimtelijke en economische activiteiten en projecten, die we in greenportverband willen oppakken. Eén gezamenlijke, inte­grale visie met één integrale uitvoeringsagenda.

Looptijd
2015
Contactpersoon
Carla Prins-Laban
Opdrachtgever
St. Greenport Regio Boskoop
Onderwerpen
Ondernemerschap & Verdienmodellen

De economie verkeerde in een diepe crisis bij het opstellen van de ESV 2015-2020. Effecten waren zichtbaar in de stagnatie van woningbouwprojecten, hoge werkloosheid en een laag vertrouwen in de toekomst. Dit had ook grote gevolgen voor de boomsierteelt in de vorm van achterblijvende afzet. De kernvraag van de ESV 2015 – 2020 was ‘hoe zorgen we dat we meer handel krijgen?’.

De ESV 2015 – 2020 met bijbehorende actieagenda is hier te lezen.

ESV 2015 – 2020