Eindrapport Waterbeschikbaarheid

Dit rapport geeft inzicht in de waterbeschikbaarheid in greenport Boskoop en de beheersinspanning die daarvoor nodig is. Tevens worden kansrijke optimalisaties in het zoetwaterbeheer benoemd.

Looptijd
2015 - 2016
Contactpersoon
Henk van der Smit
Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Onderwerpen
Water, Klimaat & Duurzaamheid

Greenport Boskoop is een regio met kapitaalintensieve boomteelt, die veel zoet water van hoge kwaliteit nodig heeft. Het rapport Waterbeschikbaarheid  geeft inzicht in de beschikbaarheid van zoet water en welke beheersmaatregelen daarbij horen.

Het eindrapport Waterbeschikbaarheid is hier  te lezen.