Economische Strategie 2020 - 2025

Een nieuwe economische strategie voor Greenport Boskoop voor de komende vijf jaar.

Looptijd
2025
Contactpersoon
Carla Prins-Laban
Opdrachtgever
Onderwerpen

De nieuwe Economisch Strategische Visie vervangt de ESV van 2015. Deze nieuwe  strategie is nodig omdat de oude tot 2020 liep en de sector er nu heel anders uitziet dan 5 jaar geleden.

In april is gestart is met deskresearch: alle actuele rapporten en onderzoeken zijn geraadpleegd om een beeld te krijgen van de huidige situatie. Vervolgens zijn ruim 25 greenportondernemers geïnterviewd om de problemen en uitdagingen voor de komende vijf jaar scherp in beeld te krijgen. Deze uitdagingen zijn met experts verder uitgediept en met ondernemers geprioriteerd tijdens een netwerklunch.

Deze uitdagingen zijn in het bestuur van de greenport samengebracht tot een nieuwe ambitie voor de komende 5 jaar: hoe zorgen we dat we aan de marktvraag kunnen blijven voldoen nu er zoveel issues zijn op gebied van arbeidsmarkt, fytosanitair en bijv. gewasbescherming.

Van hieruit worden projecten en activiteiten benoemd die nodig zijn om deze ambitie over 5 jaar te realiseren. Begin 2020 wordt de nieuwe ESV en bijgehorende actieagenda publiekelijk inzichtelijk.