Skip to main content Skip to footer

Over Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop

Binnen de greenport zijn twee stichtingen actief: St. Greenport Regio Boskoop en de St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop. Binnen de St. Greenport Regio Boskoop (GPrB) werken de overheid én het boomkwekerijbedrijfsleven sámen aan het versterken van het boomkwekerijcluster in de regio Boskoop. De St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) behartigt de belangen van de deelnemers: de bedrijven in teelt, handel en dienstverlening binnen de boomkwekerij. De SBGB is tevens de spreekbuis voor het boomkwekerijbedrijfsleven in de regio Boskoop.

WIE ZIJN WE?

Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop

De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) behartigt de belangen van het bedrijfsleven binnen de boomkwekerij in de regio Boskoop. Deze belangenbehartiging krijgt op verschillende manieren vorm. Zo vertegenwoordigt de stichting het bedrijfsleven in de Stichting Greenport Regio Boskoop. In deze stichting werken overheden en bedrijfsleven samen aan de versterking van het boomkwekerijcluster in de regio Boskoop. Daarnaast maakt de SBGB zich sterk voor de ontwikkeling van kennis en innovatie. In netwerkbijeenkomsten, tuinavonden en studiebijeenkomsten wisselen boomkwekers onderling informatie en ervaringen uit. De online nieuwsbrief GreenPost informeert over nieuws en ontwikkelingen binnen het cluster.

Compensatiewater
Boomkwekers die een demping of een toename van verhard oppervlak willen compenseren, kunnen bij de SBGB terecht.

Overslagterrein Stibosplein
Op het ITC-terrein in Hazerswoude-Dorp exploiteert SBGB het overslagterrein Stibosplein. Ondernemers kunnen hier een plaats huren en gebruiken voor collectie van hun producten.

Samenstelling bestuur
Het algemeen bestuur van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop bestaat uit 17 leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • J.M. Gerritsen, Michiel (michielgerritsen54@gmail.com)   voorzitter
 • J. de Bruin, Jan (jandebruin57@ziggo.nl)   portefeuillehouder Vaktechnische zaken
 • H. van der Smit, Henk  (h.vandersmit@solconmail.nl)   portefeuillehouder Beleid
 • C.W.J.P. Vermeulen, Kees  (kees@cvermeulen.nl)   penningmeester
 • G. Griffioen, Gerard (gerard@gebrgriffioen.nl)

Algemeen bestuur

 • J.F. Venema, Jan  (jan@wsvenema.nl)
 • E.J. de Jong, Ernst-Jan (ernst-jandejong@kliksafe.nl)
 • A.J.L. van Klaveren, Arie  (ajlvanklaveren@hetnet.nl)
 • J.B. den Hengst, Jeroen (info@felixholland.nl)
 • A. Verhorst, Arie  (a.verhorst@planet.nl)
 • D.W. van der Wolf (daan@vanderwolfplant.nl)
 • J. Straathof, Jos (info@jstraathof.nl)
 • I.J. Kleiweg, Iwan   (iwan.Kleiweg@rabobank.nl)
 • J.A. Broere, Arie-Jan (Arie-Jan@broere-irrigatie.nl)
 • C.A.N. Rijkaart, Collin  (info@boomkwekerijmjrijkaart.nl)
 • A. Vollebregt (vollebregt@vandereep.org)
 • W. de Vos (wendy@lendertdevos.nl )
 • C. Krijgsman (cees@sonkoot.nl)

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.