Naar nieuwsoverzicht
17 mrt 2020

Op peil blijven

Door klimaatverandering hebben we de laatste jaren te maken met meer hoosbuien en langere periodes van droogte en warmer weer. Als ondernemer kunt u zelf ook maatregelen nemen om het risico op wateroverlast en watertekorten op uw bedrijf te verminderen.

 Image

Het is belangrijk dat boomkwekerijbedrijven zorgen dat percelen minimaal 35 cm boven het slootpeil liggen om het risico op wateroverlast te voorkomen.

Uit een praktijkinventarisatie blijkt dat dit lang niet altijd het geval is. Ook is het verstandig het bedrijf zo in te richten dat de schade bij calamiteiten zo klein mogelijk is.

St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) heeft samen met Delphy het project ‘Op peil houden’ uitgevoerd om ondernemers te attenderen op de risico’s en de maatregelen die ondernemers zelf kunnen nemen.

Klik hier voor meer info.