Naar nieuwsoverzicht
23 jul 2020

Omgevingsvergunning bij wijzigingen aan perceel of watergang

Voor het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren heeft u een omgevingsvergunning nodig!

 Image

Aan bedrijven die voornemens zijn om wijzigingen aan te brengen aan de inrichting van hun perceel en aanliggende watergangen wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het volgende:

Sinds de inwerkingtreding van de 2e herziening van het bestemmingsplan Sierteeltgebied Hazerswoude-Dorp (medio 2019) en de 4e actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied Boskoop (najaar 2019) geldt er een zogenaamde aanlegvergunningstelsel voor gronden met een sierteelt-of waterbestemming.

Als gevolg daarvan is voor (o.a.) het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, naast een (mogelijke) toestemming van het Hoogheemraadschap van Rijnland, van gemeentewege een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd via: www.omgevingsloket.nl