Skip to main content Skip to footer

20 juni 2023

Werken er BBL’ers of deeltijd studenten op je bedrijf? Vraag dan nu de Subsidieregeling Praktijkleren aan.

De Subsidieregeling Praktijkleren is weer opengesteld voor aanvragen. Deze subsidieregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling. 

Het gaat dan om de volgende leerlingen:

  • VMBO leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg volgen en in het 3e of 4e leerjaar zitten
  • MBO BBL leerlingen
  • HBO studenten die een duaal- of deeltijdtraject volgen

Het maximale subsidiebedrag voor het schooljaar 2022-2023 is €2.700 per praktijk- of leerwerkplaats. De subsidie vraag je per jaar aan, na afloop van het schooljaar. Aanvragen van de subsidie voor het schooljaar 2022-2023 is nu mogelijk.

De voorwaarden van de regeling zijn verschillend per opleiding. Deze staan uitgebreid uitgewerkt op de website van RVO. In alle gevallen is het van belang dat je bedrijf een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf is. Ook moet er sprake zijn van een geldige en ondertekende leerwerkovereenkomst (vmbo) of praktijkleerovereenkomst (mbo). Daarnaast gelden er voorwaarden voor het aantal praktijkuren en schooluren.

Extra subsidie voor de landbouw
Naast de reguliere subsidie voor praktijkleren is er extra subsidie mogelijk voor erkende leerbedrijven die een mbo BBL leerwerkplek aanbieden in een aantal specifieke sectoren, waaronder de landbouw. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding in het betreffende schooljaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Subsidie aanvragen
Je kunt de subsidie aanvragen via de website van RVO. Dit is mogelijk vanaf 2 juni tot en met 15 september 2023, 17.00 uur.

Colland subsidie voor BBL’ers
Naast de Subsidieregeling Praktijkleren kennen sommige sectoren ook een subsidie voor BBL’ers via Colland Arbeidsmarkt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de dierhouderij en de glastuinbouwsector. De sector open teelten kent deze subsidie niet. Meer informatie over de Colland subsidie voor BBL’ers vind je op de website van Colland Arbeidsmarkt.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.