Skip to main content Skip to footer

Visie op Water ter inzage

Een Visie op Water; een noodzaak voor de toekomstbestendigheid van de sierteeltbedrijven in Greenport Boskoop. St. Greenport Boskoop is zich bewust dat we in onze Greenport aanlopen tegen de grenzen van een maakbaar watersysteem. Daarom heeft zij het initiatief genomen om een nieuwe ‘Visie op water’ op te stellen. De conceptvisie zal begin juni definitief gemaakt worden met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Reageren is mogelijk t/m 13 april.

Binnen St. Greenport Boskoop zijn in het verleden studies gedaan naar waterbeschikbaarheid en waterveiligheid. Op basis van deze studies zijn in 2017 convenanten gesloten. Een flink aantal van deze punten zijn inmiddels uitgevoerd. Maar we staan ook weer voor nieuwe uitdagingen.

Door de klimaatverandering wordt het voor Hoogheemraadschap van Rijnland steeds moeilijker om goed gietwater te kunnen garanderen en wateroverlast te voorkomen. Daarnaast vraagt bodemdaling ook de aandacht.

Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop heeft het initiatief genomen om een nieuwe ‘Visie op water 2023-2028’ op te stellen. Deze visie beschrijft op hoofdlijnen de verschillende thema’s en uitdagingen.

  • Veilig wonen en werken tussen Boskoopse sloten
  • Schoon en gezond oppervlaktewater
  • Waterbeschikbaarheid voor de boomteelt
  • Water om te beleven

De visie dient als input voor het opstellen voor een concreet uitvoeringsplan. Tot en met 13 april is het mogelijk reactie te geven en aanvullingen en verbeterpunten aan te dragen. Hier kunt u de visie inzien. Begin juni zal de Visie op Water definitief worden gemaakt met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Deze zal via de Greenpost ook weer worden gedeeld.

U kunt een reactie geven via info@greenportboskoop.nl

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.