Skip to main content Skip to footer

‘Uitdaging om onkruidbeheersing anders aan te pakken’

Met de Boskoopse innovatiekring wil Jaap Wezelenburg de onkruidbeheersing anders gaan aanpakken dan wat hij gewend is.

Met de Boskoopse innovatiekring wil Jaap Wezelenburg de onkruidbeheersing anders gaan aanpakken dan wat hij gewend is. Het is een uitdaging vanwege zijn sortiment en het traditionele teeltsysteem op veengrond.

Jaap is eigenaar van T. Wezelenburg Handelskwekerijen in Boskoop, die een breed sortiment siergewassen in de vollegrond kweekt. Van Acer tot Cornus en van Magnolia tot Viburnum. Hij is een van de deelnemende kwekers aan de eerste innovatiekring rond weerbaar telen, die is opgezet door de LTO Vakgroep, Greenport Regio Boskoop en Delphy.

Jaap Wezelenburg| Deelnemer Boskoopse innovatiekring

"‘Uitdaging om onkruidbeheersing anders aan te pakken’"

Welk middel gebruik je nog tegen onkruid?

„Vroeger gebruikten we twee keer per jaar Butisan, maar niet de geadviseerde dosering van 300 ml/ha, maar minder om de toepassing iets minder schadelijk te maken. In het seizoen spuiten we nu al niets meer. Wel nog rond september als een nieuw handelsseizoen begint, om schoon de winter in te gaan. Dan gebruiken we Quickdown en Butisan met de kap onderdoor, maar als het onkruid wat nat of vettig is, werken de middelen niet. Tegen grassen gebruiken we ook wel Gallant. Eigenlijk willen we helemaal af van chemie.”

Ouderwets schoffelen?

„Dat kan en dat doen we ook nog wel. Maar als het makkelijker gemechaniseerd kan, dan doen we liever dat. Want je moet voor handmatig schoffelen wel de tijd hebben, en personeel. Buiten werken we met een team van 5 man, maar als je er geen personeel voor hebt, maakt het je bedrijf wel kwetsbaar.”

Heb je al een schoffelmachine?

„Ja, een tweewielige machine met eggen en ganzevoeten die loopt op een Honda-motor en 5 regels tegelijk meeneemt. We hebben de machine laten verhogen zodat ze ook over wat hogere planten kan lopen, maar daardoor is lastig te sturen. We krijgen binnenkort nieuwe medewerkers, misschien kunnen zij er handig mee overweg.”

Wat heb je anders geprobeerd?

„Jaren geleden hebben we een Frans onkruidrobotje bekeken, maar de techniek was toen nog niet zo geweldig. We dachten ook nog aan een andere robot die via een moederwagen op het pad naar de volgende regel zou kunnen gaan, maar zou dat niet te langzaam werken? Een robot kan wel 24/7 werken, maar onkruidbestrijding ’s nachts heeft niet veel zin.”

Vormt het traditionele teeltsysteem, poten van pad naar sloot, een belemmering?

„Voor mechanisatie of robotisering wel. Met een robot wil ik natuurlijk wel de garantie dat die op de tuin blijft! Op het eind van een regel moet hij kunnen keren, of hij moet langs dezelfde regel weer terugrijden om op het pad te keren. Toch denk ik dat robots zoals je nu kleine robotmaaiers ziet, wel de toekomst zijn.”

Poten in de lengterichting?

„Dat kan natuurlijk wel, maar met ons brede sortiment is dat lastig werken, want dan krijg je lange regels met een paar meter van het ene soort, gevolgd door een paar meter van het andere soort. Nu poten we soorten zoveel mogelijk in regels en blokken bij elkaar. Zodoende kunnen we in het voorjaar bijvoorbeeld een blok Acer makkelijk afdekken tegen vorst.”

Welke opties bekijk je in de innovatiekring?

„Het kan gemechaniseerd zijn, of gerobotiseerd. Of moet ik echt anders denken qua onkruidbestrijding? Bijvoorbeeld afdekken van grond, met aardappelzetmeel? Afleggers strooiden we vroeger weleens af met bark, maar nadeel was dat die bark best veel stikstof onttrok aan de grond. De grond is wel de basis voor onze teelten.

Het lijkt me goed als we met een koppeltje van kwekers, en misschien ook met loonwerkers erbij, bij elkaar gaan zitten. Wie heeft een beter idee? We hebben toch allemaal hetzelfde probleem met onkruid, en allemaal baat bij een oplossing.”

Arno Engels
LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.