Skip to main content Skip to footer

22 mei 2023

Tweede innovatiekring gestart in Boskoop

Een tweede innovatiekring rond weerbaar telen is gestart. Zes boomkwekers en een loonwerker uit Greenport Boskoop buigen zich over natuurlijke grondontsmetting en groenbemesters onderwerken op veengrond.

>>> Foto: Soilwise - Bij Bodem Resetten strooit men eerst een plantaardig granulaat met bodemmicroben over de grond, spit dit erin en dekt de grond vervolgens af. Daarna vindt natuurlijke ontsmetting plaats.

Maandag 15 mei kwam de groep voor het eerst bij elkaar op de onderzoekslocatie van Delphy, met begeleiders René van Tol en Johan van den Broek. De kwekers willen werken aan een duurzamer bodemherstel van veengrond na toepassing van biologische grondontsmetting en het mechanisch onderwerken van groenbemesters.

Grondgebonden ziekten
De bodem ontsmetten tegen schadelijke bacteriën, virussen en ziekteverwekkers is belangrijk om het perceel klaar te maken voor een nieuwe teelt. De traditionele ontsmettingsmethoden, chemisch en stomen, schaad de bodemgezondheid volgens ontwikkelaars van Wageningen University. In 2006 hebben zij een nieuwe methode ontwikkeld: Bodem Resetten.

Bodem Resetten richt zich op alle grondgebonden ziekten. Hiervoor worden Herbie-korrels, een plantaardig granulaat dat voeding is voor bodemmicroben, door de grond gespit. Die wordt vervolgens afgedekt, waarna de microben snel groeien en alle zuurstof opgebruiken. Ziekteverwekkers stikken dan. De methode wordt toegepast door Soilwise (voorheen Thatchtec). Vooral in Zuid-Europa, vanwege de bodemtemperatuur die voldoende hoog moet zijn voor een effectieve werking. Toepassing in Nederland vindt daarom hoofdzakelijk in de zomermaanden plaats. In verschillende teelten, maar voor zover bekend nog niet in de boomkwekerij. Bodem Resetten is rond 2016 wel al beproefd door Delphy: voor een Buxus-teelt op veengrond die was besmet met Pratylenchus vulnus (Pv). De behandeling leek te werken tegen Pv en bood daarom ook perspectief voor meer toepassingen, maar vanwege hoge kosten en de afgenomen Buxus-teelt werd het niet meer toegepast. Nu is toepassing prijstechnisch interessanter. In juli en augustus zal Delphy met Soilwise de methode opnieuw uitproberen.

Schijveneg op Boskoops veen
Groenbemesters onderwerken op veengrond is het tweede onderwerp van de nieuwe Boskoopse innovatiekring. In de regio wordt vooral Japanse haver, Tagetes, maar ook winterrogge en soedangras gezaaid. Onderwerken van deze grasachtigen op veen is niet eenvoudig, en andere groenbemesters kunnen na onderwerken nog ongewenst opkomen tijdens de boom- en sierteelt. Doel is om onderwerken mechanisch te doen. Delphy wil hiervoor demoveldjes aanleggen en beschikt nu over een schijveneg (niet eerder toegepast op Boskoops veen).

Innovatiekringen Weerbaar Telen
De eerste Boskoopse innovatiekring is sinds vorig jaar bezig met andere praktische onderwerpen: biologisch beheersen van wittevlieg, remmen van Ilex-struiken met precisie-ondersnijden en monitoren van motten anjerbladroller met PATS-systeem.

Beide Boskoopse groepen draaien vanuit LTO Bomen, Greenport Boskoop en Delphy. Ook in andere teeltregio’s zijn innovatiekringen actief. De innovatiekringen zijn in 2022 opgezet vanuit de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen, met ondersteuning van LTO, regionale vakorganisaties en het Ministerie van LNV. 

Tekst: Arno Engels
Foto: Soilwise

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.