Skip to main content Skip to footer

14 september 2023

Rijnland opent meldpunt voor rivierkreeften

Rijnland heeft, in samenwerking met waarneming.nl, een online meldpunt geopend waarop mensen kunnen melden dat ze een rivierkreeft hebben gezien. Het waterschap en samenwerkingspartners gebruiken deze informatie om maatregelen te nemen om verdere verspreiding van uitheemse rivierkreeften te voorkomen

Uitheemse rivierkreeften zijn soorten die van nature niet in Nederland voorkwamen. Ze worden sinds eind vorige eeuw in Nederland gezien en ze voelen zich hier goed thuis. In het gebied van Rijnland komen vooral rode Amerikaanse rivierkreeften voor. In het najaar trekken sommige beesten over land naar nieuwe leefgebieden en vallen ze op als ze met hun scharen omhoog op een fiets- of wandelpad staan.


Schade door graven en grazen
Rivierkreeften leven van kleine waterdiertjes en waterplanten. Ze grazen de bodem kaal door waterplanten op te eten en kapot te knippen. Dit is nadelig voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Ze graven in waterbodems, oevers en dijken. Het is kostbaar voor waterschappen en terreineigenaren om dat te herstellen. De rivierkreeften hebben bijna geen natuurlijk vijanden en planten zich razendsnel voort. Daardoor neemt hun aantal snel toe.

Om maatregelen te kunnen nemen, is het voor het waterschap en de samenwerkingspartners belangrijk om inzicht te hebben in waar rivierkreeften voorkomen. Door de samenwerking met waarneming.nl kunnen mensen eenvoudig een melding maken. Dat kan via de website of via een speciaal ontwikkelde app.


Heb jij een rivierkreeft gezien?

Maak een melding via de website van waarneming.nl. Er staat ook een link naar de app ObsIdentify. Op die manier is het nog eenvoudiger om onderweg een melding te doen.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.