Skip to main content Skip to footer

22 juni 2023

Regio’s pitchen uitdagingen voor kwekers

Op de Relatiedag van LTO Bomen presenteerden kwekers en bestuurders uit 7 teeltregio’s regionale uitdagingen. Van nieuwe medewerkers aantrekken tot impact van bufferstroken. Ook Boskoop deelt haar uitdagingen met de aanwezigen.  

Tree Centre Opheusden
Jonge ondernemer Niels Mauritz (Mabo Boomkwekerijen) beet in het Laanboomhuis de spits af namens Tree Centre Opheusden. De grootste uitdagingen voor TCO zijn ruimte voor groene ondernemers, en groene ruimte door ondernemers. „We werken bijvoorbeeld aan meer bloemsoorten tussen laanbomen die verschillend wortelen, wat goed is voor de grond”, aldus Niels. „En we zorgen voor meer biodiversiteit. Dat mag je ook meer in lanen creëren. Een laan met alleen Eik erin is een snelweg voor eikenprocessierups.”

Greenport Boskoop
Namens Greenport Boskoop presenteerde Helma van der Louw de eerste grootste uitdaging: hoe blijven we nu en in de toekomst verzekerd van voldoende (teelt)medewerkers? „Elk plantje gaat door het handje”, illustreerde Helma. „Zonder goed personeel komt er een rem op schaalvergroting, verdergaande automatisering en robotisering.” Michiel Gerritsen legde de tweede grootste uitdaging uit: hoe zorgen we voor een goede kwaliteit en kwantiteit van water? Voor 2023-2030 is een integraal waterplan opgesteld, waarin is opgenomen: „Veilig wonen en werken tussen Boskoopse sloten, werken aan schoner oppervlaktewater”, aldus Michiel. „Water voor productie. Maar ook water om te beleven.”

„Zonder goed personeel komt een rem op schaalvergroting."

Horst a/d Maas
Vanuit Boomteeltstudieclub Horst a/d Maas benoemde René Coonen de twee grootste „en ook leukste” uitdagingen: jongere ondernemers betrekken bij de boomteelt, en informatie voorzien naar een diverse groep kwekers. De studieclub pakt beide uitdagingen op dezelfde manier aan, zei René: „Gericht zoeken! Naar jongeren die bij elkaar willen komen om te sparren over zaken. En naar bijvoorbeeld gastsprekers die ons van informatie kunnen voorzien, voornamelijk op het gebied van teelt.”

Treeport Zundert
Namens Treeport Zundert benoemde David Bömer diverse uitdagingen voor de regio, waaronder bufferstroken rond beekdalen. „In het zwartste scenario wordt de strook in een beekdal zo breed, dat meer dan een derde van een boomkwekerij niet meer mogelijk zou zijn”, schetste David. „We bedenken nu oplossingen met beplantingen.”

Kring West
Vanuit Kring West nam Arnold van Berkel de aanwezigen mee in een proces dat in de Duin- en Bollenstreek liep. De streek stond onder druk, bijvoorbeeld door claims op ruimte. „We hebben vanuit het agrarisch bedrijfsleven een visie opgesteld en dat besproken met relevante partners.” Dit leidde tot nieuw regionaal beleid. Ook was een bustour georganiseerd voor gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren. „Laat zien wat je doet en waar je knelpunten liggen.”

Kring Oost
Anja Menkhorst vertelde over twee uitdagingen in Kring Oost: hoe kom je als ondernemer aan goed personeel? En hoe kun je engerlingen beheersen? „Engerlingen zijn een probleem en kunnen tot grote schade leiden. Er is al veel onderzoek gedaan, maar wat kunnen we nu tegen het probleem doen?”

Kring Noord
Een uitdaging voor Kring Noord, tot slot, is de gewasbescherming en dan specifiek de onkruidbestrijding op zaaibedden. Welk middel is nog beschikbaar? Via de CEMP Coöperatie is najaar 2020 een vrijstelling aangevraagd voor Quickdown/Mizuki. Dit middel is al toegelaten in onder andere vaste planten. Het zou afgelopen voorjaar beschikbaar komen voor de hele boomkwekerij, maar dat is nog niet gebeurd. Hoe kun je zaaibedden schoon houden van onkruid en tegelijk A-kwaliteit planten leveren, vragen kwekers zich af?

Directeur-generaal Johan Osinga (Ministerie van LNV) sprak afgelopen woensdag ook op de Relatiedag in Opheusden over Nationaal Plan Landelijk Gebied. Meer hierover is te lezen op de website van LTO Nederland bomen, vaste planten en zomerbloemen.

LTO behartigt de belangen voor de boomkwekerij landelijk. Hiervoor zitten we direct aan tafel met onder andere het ministerie van LNV.  Is uw bedrijf nog geen lid? Klik hier om vrijblijvend contact op te nemen met de Vakgroep.

Arno Engels
LTO Bomen

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.