Skip to main content Skip to footer

Project Duurzame Ketens

Het project Duurzame Ketens - Verpakkingen binnen Greenport Boskoop vordert gestaag. Tijdens 3 bijeenkomsten is er informatie en kennis verzameld en gebundeld. Tevens zijn doelen gesteld om het gebruik van plastic te verminderen. Bij dit project zijn de volgende partners aangesloten: Telermaat BV, Bremmer Boomkwekerij BV, Boot & Dart Kwekerij BV, Griffioen Wassenaar BV en Gemeente Alphen aan den Rijn.

Momenteel worden de zogeheten 'doorbraakrichtingen' uitgewerkt. Deze zorgen ervoor dat de gestelde doelen op reductie van gebruik van plastics in de regio Boskoop uitvoerbaar zijn en geaccepteerd worden in de keten. 

In het kort zijn de volgende doorbraakrichtingen benoemd:

- Duurzame aanbestedingsregels voor openbaar groen

- Uitfaseren eenmalige kunststof potten en trays op de kwekerij

- Bio-based potten vervangen de kunststof versie

- Verduurzamen wikkelfolies 

- Versnelde inzet meermalige transporttray (EPT)

Deze vijf onderwerpen worden uitgewerkt in projectvoorstellen en deze zullen in samenspraak met de gehele keten uitgevoerd worden. De beoogde start verschilt per onderwerp, maar het streven is om in april een begin te kunnen maken.

Mocht u vragen hebben of mee willen denken, dan kunt u een email sturen aan Rien r.hoogendoorn@greenportboskoop.nl of Matthijs matthijs.plas@greenportwestholland.nl

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.