Skip to main content Skip to footer

Plasticstromen in de land- en tuinbouw

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft recent een onderzoek laten doen naar de plasticstromen in de land- en tuinbouw. In dit rapport staan de omvang van het gebruik en afvalstromen van plastic in deze sector. Doel van dit onderzoek is te komen tot efficiƫnte maatregelen om het gebruik te beperken en te verduurzamen.

Onderscheid wordt gemaakt naar folies, netten, verpakkingen en overige producten gemaakt van plastic. De omvang van het gebruik van plastic in de land- en tuinbouw is met 75 kiloton per jaar aanzienlijk. Ook de afvalstromen zijn groot. Een deel daarvan wordt ingezameld en gerecycled en hergebruikt, een deel wordt na inzameling via restafval verbrand en een deel komt in het milieu terecht.

Belemmeringen voor een verhoging van het aandeel recycling en hergebruik vormen de lage prijzen van nieuwe plastics, de kosten van inzameling en verwerking van gebruikt plastic en de grote mate van vervuiling van landbouwplastics. Nader onderzoek is nodig naar de achterblijvende microplastics, welke een mogelijk gevaar voor milieu en gezondheid vormen.

Per productcategorie plastic worden in het rapport de knelpunten en uitdagingen benoemd. Daaraan zijn adviezen verbonden voor maatregelen die hier een antwoord op kunnen vormen. Meest genoemde maatregelen zijn eisen aan het percentage gerecycled product, eisen aan de bio-afbreekbaarheid, verplichting tot gescheiden inzameling, een verbrandingsverbod op ongesorteerde afvalstromen, de inrichting van zogenoemde Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid UPV. Vanuit een wettelijke UPV zijn producenten en de keten verantwoordelijk te maken voor het inzamelen en laten recyclen van verpakkingen die zij op de markt brengen.

Het volledig rapport kunt u lezen via deze link.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.