Skip to main content Skip to footer

Oproep voor netwerk ‘veredeling’!

Binnen Greenport Boskoop zijn er meerdere bedrijven die doen aan veredeling van nieuwe gewassen. Soms op kleine schaal en in het beginstadium, andere hebben een echte ‘poot’ veredeling in hun onderneming. Veredeling draagt in de eerste plaats bij aan het verdienmodel van de bedrijven zelf. Daarnaast biedt veredeling perspectief op verrijking van het sortiment: robuuste gewassen die tegen een stootje kunnen, andere kleuren en vormen. Daar heeft de hele sector baat bij.

Greenport Boskoop wil verkennen of er behoefte is bij de ondernemingen, die (willen) veredelen, aan het vormen van een netwerk. Dit netwerk is bedoeld voor kennisdeling, het formuleren en gezamenlijk aanpakken van niet concurrentiële vraagstukken, het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden elders en eventuele andere gezamenlijke activiteiten.

Brancheorganisatie Plantum en Naktuinbouw hebben aangegeven bereid te zijn om dit netwerk inzicht te geven in de beschikbare voorzieningen en technieken, de internationale regelgeving, technologische vernieuwingen die in aantocht zijn enz. Gerichte bezoeken kunnen worden georganiseerd naar veredelingsbedrijven in aanpalende sectoren in de sierteelt en voedingstuinbouw. Ook kunnen onderzoeksinstituten op gebied van veredeling worden bezocht in netwerkverband.

Graag vernemen wij of er behoefte is aan een dergelijk netwerk ‘veredeling’. Bij voldoende belangstelling zal een eerste, verkennende bijeenkomst worden belegd.

Belangstellenden kunnen dit kenbaar maken via: info@greenportboskoop.nl

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.