Skip to main content Skip to footer

Onderzoek naar inzet batterijen voor energieopslag in glastuinbouw

Adviesbureau Strategy in het Utrechtse Woudenberg gaat onderzoek doen naar de inzet van batterijen in de glastuinbouw voor energieopslag. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van provincie Zuid-Holland, gemeente Westland, Greenport West-Holland en Westland Infra. 

In het onderzoek worden een aantal scenario's uitgewerkt met in de basis een centrale batterij en in één ander scenario een decentrale batterij. Deze scenario's zijn de opmaat naar toekomstperspectieven waarin duidelijk moet worden hoe batterijopslag de netbeheerder kan ondersteunen en in hoeverre dat interessant is voor tuinbouwbedrijven. Dit staat in een artikel van de nieuwe oogst van 11 mei.  

Lees hier het hele artikel. 

 

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.