Skip to main content Skip to footer

Nieuwe vereniging Biologische Sierteelt Nederland komt op voor beter overheidsbeleid

'Transitie naar een biologische sierteelt is mogelijk; wet en regelgeving vaak belemmerend'

Op 5 maart is Biologische Sierteelt Nederland opgericht. Bedoeling is om door samenwerking de biologische sierteelt in Nederland te versterken. Leden zijn onder meer kwekers van vaste planten, bloembollen en snijbloemen.

De vereniging wil zich inzetten voor gezamenlijke belangenbehartiging bij overheid, grote marktpartijen en promotie, en als aanspreekpunt voor kennisuitwisseling en initiatieven op het gebied van logistiek binnen de verschillende teelten.

Beleid veranderen
De biologische telers willen dat het overheidsbeleid betere kansen gaat bieden voor een biologische transitie. Het huidige beleid bevordert schaalvergroting, waardoor steeds grotere ondernemingen ontstaan die lage marges hanteren en zich moeten richt op verre markten. Kunstmatige bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn daarbij nodig omdat de natuurlijke risico's te weinig onder controle zijn.

Ontwikkelingen in de (online) markt maken volgens biologische siertelers verandering mogelijk, waarbij de huidige wet- en regelgeving nog vaak belemmerend werkt. De telers pleiten voor een speelveld waarin niet-vervuilers gestimuleerd worden en waarin prikkels gericht worden op het bevorderen van de transitie naar een schone sierteelt zonder chemie.

De oprichting van de vereniging volgt op het gezamenlijk sturen van een brandbrief aan de overheid, waarin onder meer werd gevraagd om de biologische certificeringsbijdrage te compenseren. De minister gaf gehoor aan die oproep door kleine bedrijven vrij te stellen van de biologische certificeringsbijdrage. Ondanks de beperkte compensatie vinden de betrokken telers het een goede eerste stap in de ambitie van de overheid voor biologische productie in Nederland.

(bron Hanneke Tax, 6 maart 2024 Boom in Business)

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.