Skip to main content Skip to footer

Nieuwe Omgevingswet vanaf 1 januari 2024

De invoering van de nieuwe Omgevingswet is al enkele keren uitgesteld, maar 1 januari 2024 lijkt de nieuwe wet toch echt van kracht te gaan. Hebt u concrete plannen om uw bestemming te wijzigen? Lees dit artikel dan verder.

Rond de invoering van de nieuwe wet moet u rekening houden met een langere proceduretijd. Heeft u concrete plannen om uw bestemming te wijzigen? Dan is het verstandig om die nu in procedure te brengen. Zaken waarvoor bestemmingswijzigingen nodig zijn, zijn omzettingen bedrijfswoningen naar burgerwoningen, veranderingen aan het bouwvlak, ruimte voor ruimte initiatieven. Om kosten te besparen probeert de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop initiatieven te bundelen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u een mail sturen naar info@greenportboskoop.nl.

Binnenkort volgt er informatie via de Greenpost over de veranderingen die deze nieuwe wet teweegbrengt en wat dit voor ondernemers betekent.  Meer informatie over de omgevingswet leest u hieronder.

Groen licht Eerste Kamer: Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024 | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Introductie Omgevingsloket - Informatiepunt Leefomgeving

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.