Skip to main content Skip to footer

Nieuwe advies- en subsidiemogelijkheden voor boomkwekers

Boomkwekers en andere agrarische ondernemers in het werkgebied van Hoogheemraadschap Rijnland kunnen in 2024 gebruikmaken van nieuwe subsidiemogelijkheden die helpen om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Via Landbouwportaal Rijnland kunnen kwekers kosteloos een coachbezoek aanvragen.

 

Zo kunnen bedrijven die stappen willen zetten in biologische bestrijding advies vragen bij een gewasbeschermingscoach. Die adviseert bijvoorbeeld over het inzetten van biologische bestrijders, groene middelen, plantversterkers en biostimulanten. Ook kijkt de coach samen met de ondernemer of chef teelt naar het middelengebruik. Een bodemcoach kan niet alleen kijken naar bodemverbeterende maatregelen maar ook naar een optimale bemesting van de bodem. Verder zijn er diverse nieuwe maatregelen opgenomen die in aanmerking komen voor subsidie. Voor boomkwekers is bijvoorbeeld een wiedeg voor mechanische onkruidbestrijding interessant of aanpassing van de spuittechniek tot 90% driftreductie.  De subsidie op een elektrisch pulsgestuurd doseersysteem voor biostimulanten bedraagt nu 40% van de kostprijs met een maximum van 10.000 euro.

Om in aanmerking te komen voor subsidie vragen deelnemers een gratis coachbezoek aan via www.landbouwportaalrijnland.nl. De coach adviseert over mogelijke maatregelen en of daar subsidiemogelijkheden bij zitten. Ook kwekers die al eerder een coachbezoek hebben gehad, kunnen opnieuw een coachaanvraag doen bij interesse in één van de nieuwe maatregelen.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.