Skip to main content Skip to footer

Logistieke visie Greenport Boskoop in ontwikkeling

In november 2023 is CE Delft in opdracht van Greenport Boskoop gestart met het opstellen van een visie op logistiek voor de Greenport. Deze visie vormt een onderdeel van de nieuwe Economische Strategische Visie Greenport Boskoop 2030 - 2040

In december zijn ondernemers gevraagd om een enquête in te vullen met als doel een beeld te krijgen van de huidige situatie op het gebied van transport en logistiek. Ongeveer 10% van de ondernemers heeft de enquête ingevuld. In combinatie met enkele interviews heeft CE Delft een beeld kunnen vormen van de huidige situatie en belangrijkste knelpunten. Dit beeld is medio januari getoetst met een aantal ondernemers tijdens een workshop.

De komende weken wordt op basis van de opgehaalde input, aangevuld met relevante trends en ontwikkelingen, een conceptvisie uitgewerkt en daarbij behorende agenda richting 2030. We streven ernaar om eind februari de conceptvisie te toetsen bij een afvaardiging van het bedrijfsleven. Heeft u als ondernemer interesse om deze toetsing bij te wonen? Geef u dan op bij Rien Hoogendoorn, r.hoogendoorn@greenportboskoop.nl

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.