Skip to main content Skip to footer

Jan de Vries benoemd als hoogheemraad bij Rijnland

Jan de Vries maakt sinds deze week deel uit van het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland. Tijdens de verenigde vergadering van 11 januari is hij benoemd als hoogheemraad. Hij volgt hiermee de in november overleden Sjaak Langeslag op.

De Vries neemt grotendeels de portefeuille over van zijn voorganger. Zo wordt hij verantwoordelijk voor onder andere de watergebiedsplannen, peilbesluiten en poldergemalen.

Jan de Vries kent Rijnland goed. Sinds 2015 is hij vanuit de fractie Agrarisch & Bedrijven lid van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap: de verenigde vergadering. Naast zijn functie bij Rijnland heeft hij een boomteeltbedrijf in Boskoop. In de fractie Agrarisch & Bedrijven wordt de plek van De Vries ingevuld door John van der Slot uit Noordwijkerhout.

De huidige bestuursperiode van het hoogheemraadschap is het laatste jaar ingegaan. In maart 2023 vinden de verkiezingen voor het waterschapsbestuur plaats. Na de verkiezingen wordt een nieuwe coalitie gevormd. Tot de installatie van het nieuwe bestuur, blijft het huidige bestuur actief.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.