Skip to main content Skip to footer

Greenblog Teun

Beste boomkwekers en allen die daarmee van doen hebben,

De bufferstroken en normoverschrijdingen zijn twee actuele uitdagingen die zowel ondernemers als bestuurders in de Greenport flink bezig houden. Deze twee onderwerpen hebben allebei te maken met de voor ons als boomkwekers o zo belangrijke waterkwaliteit. Ook de aftrap van het project ´Voorzuivering ondergrondse waterberging´ heeft daar alles mee te maken. Een groot compliment naar allen die hiervoor het initiatief genomen hebben! Dit project heeft in zich om van grote betekenis te zijn en niet alleen voor Greenport Boskoop.   

Maar er spoken ook vragen door m’n hoofd. Hoe kan het dat we zoveel nutriënten (N, P) weg laten spoelen terwijl we een vermogen aan meststoffen betalen? En gewasbeschermingsmiddelen zijn toch peperduur, waarom laten we ze dan (voor een weliswaar heel klein, maar toch nog te groot deel) in het oppervlaktewater komen? Is het een kwestie van praktijk, van beprijzing, van gemak, van onwetendheid, van … waarom doen we zoals we doen?

Deze vragen brengen me bij de actualiteiten van afgelopen week. De verkiezingsuitslag. Wat moet je daar als ondernemer mee? De tijd van politieke stabiliteit en daarmee stabiel beleid lijkt al weer een tijdje achter ons te liggen. Als ondernemer is het sowieso de kunst om goed met risico’s om te gaan maar als een instabiele overheid ook een risico gaat vormen, dan wordt het er niet makkelijker op. Mijn visie: baseer uw bedrijfsvoering niet op wat kan en mag, (want dat kan zomaar weer anders worden), maar op waarde toevoegen voor klant én omgeving/maatschappij. Want als we eerlijk zijn, dan mopperen we wel eens op een overheidsmaatregel waarvan we eigenlijk toe moeten geven dat die misschien voor ons wel lastig is, maar ook begrijpelijk. En dat we die eigenlijk wel aan hadden zien kunnen komen.

Kortom: laten we met elkaar hard werken aan een betere waterkwaliteit! Hier zijn we als boomkwekerijcluster zelf bij gebaat.

Hartelijke groet, Teun (t.biemond@greenportboskoop.nl)

Greenport Boskoop: uitermate mooie en relevante producten met grote toegevoegde waarde voor maatschappij, klimaat en milieu.

PS Het liefst schrijf ik een volgende keer iets als reactie op wat u aandraagt. Alvast dank!

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.