Skip to main content Skip to footer

Greenblog Hans

Samen in actie

De boomkwekerij stelt hoge eisen aan het water in de regio. Niet teveel water, en zeker ook niet te weinig. En in droge perioden niet te zout. Dat alles is mogelijk maar kan vanwege het veranderende klimaat steeds moeilijker ‘leverbaar’ zijn. Ik zie dat de samenwerkingsbereidheid tussen Rijnland en Greenport Boskoop groot is en dat wordt komende jaren steeds belangrijker om de uitdagingen aan te gaan.

Uitdagingen
De eisen van de sector en het veranderende klimaat, maakt het huidige watersysteem erg kwetsbaar. Vanuit dat besef is er door de Greenport Boskoop een integraal waterplan en bijbehorend uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit plan gaat over de waterkwaliteit maar ook over klimaatbestendigheid. Door klimaatverandering staan we voor grote uitdagingen en het is steeds moeilijker om in te spelen op de veranderende omstandigheden. Hevige regenbuien en perioden van droogte wisselen elkaar steeds vaker af. Hier moeten we ons op voorbereiden. Dat kan Rijnland alleen met hulp van de sector. Het is tijd om te handelen.

Waterkwaliteit verbeteren
Ook op waterkwaliteit staan we voor grote uitdagingen om de doelen Kader Richtlijn Water voor 2027 te halen. Dit is geen gemakkelijke opdracht en dat kunnen we niet alleen. De sector pakt samen met het hoogheemraadschap de handschoen op om de waterkwaliteit in dit prachtige gebied te verbeteren. De provincie Zuid-Holland is een belangrijke partner en heeft in de regio de regie om de opgave voor natuur, klimaat en water te realiseren. In de sessies die hierover zijn geweest is waterkwaliteit nadrukkelijk naar voren gekomen. Doordat we het integraal waterplan al hadden gemaakt konden we snel schakelen en is de urgentie van het nemen van maatregelen voor waterkwaliteit ook bij de provincie geland. Dit versterkt en versnelt het uitvoeringsprogramma.

Stappen zetten
De doelen voor de regio Boskoop werden al vroeg in de gesprekken met alle partijen gedeeld. Dit werpt zijn vruchten af, want de provincie maakt zich nu hard om de financiering die hier bij hoort te regelen voor Greenport Boskoop. De inspanningen in sierteeltcluster Boskoop laten zien dat samenwerking de oplossing is om ook in de toekomst veilig met water te kunnen blijven wonen, werken en recreëren in de regio. We zijn vastbesloten om stappen te zetten naar een florerend watersysteem en duurzame toekomst.

Hartelijke groet,  Hans Schouffoer
Hoogheemraadschap van Rijnland
Portefeuillehouder waterkwaliteit en energie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.