Skip to main content Skip to footer

CAO-tekst Open Teelten beschikbaar

Deze cao kent een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024. Per 1 maart 2023 worden de lonen met 5% verhoogd en op 31 december 2023 nog eens met 3%. De tekst is te downloaden via de Werkgeverslijn.

De minimumlonen werden eerder al verhoogd met het wettelijk bepaalde percentage van 10,15 %. Daarnaast komt er een onderzoek naar het koppelen van de kwaliteit van de huisvesting aan de afdracht van de kosten van die huisvesting.

Je vindt de tekst op de Open Teelten pagina van de Werkgeverslijn. Je kunt daarnaast de looncijfers en het functiehandboek downloaden.

De cao-tekst is ter algemeen verbindend verklaring voorgelegd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit proces kan enkele weken in beslag nemen. Na algemeen verbindend verklaring worden de cao-boekjes gedrukt. 

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.