Skip to main content Skip to footer

Boskoops scheidsgerecht

Het Boskoops scheidsgerecht heeft de jaarlijkse vergadering gehad. Voorzitter Hans van Gemeren uit zijn bezorgdheid, “Veel kwekers handelen onder de HBN voorwaarden, maar weten nauwelijks de inhoud van deze voorwaarden.”

In de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij staan onder meer de kwaliteitsnormen waaraan planten, heesters en bomen moeten voldoen en de verplichtingen en rechten van de verkoper en de koper.

“Belangrijk om als ondernemer voorafgaand aan het afleverseizoen weer eens te kijken naar de HBN voorwaarden. Kennis hebben van deze voorwaarden en hier ook naar leveren kan problemen voorkomen. Áls er een geschil komt kan het om veel geld gaan.” benadrukt van Gemeren.

Hier leest u de voorwaarden voor de Handelsbond voor Boomkwekerij Nederland https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/content/user_upload/HBN2020.pdf

Kwaliteitsnormenboek
Eén van de punten uit de voorwaarden is bijvoorbeeld het kwaliteitsnormenboek. De commissie Kwaliteitsnormen van de Raad voor de Boomkwekerij heeft een kwaliteitsnormenboek vastgesteld. In dit boek worden omschrijvingen gegeven van de kwaliteitsnormen waaraan boomkwekerijproducten moeten voldoen. Hiermee kunt u discussies over te leveren of geleverde producten voorkomen. Kijk hier het kwaliteitsnormenboek.

Aanvulgrond
Ook voor de aanvulgronden zijn regels. Voor de teelt van boomkwekerijproducten gebruikte aanvulgronden en bodemverbeterende materialen dienen door de Stichting Regeling Aanvulgronden (Stichting R.A.G.), RHP of een organisatie met gelijkwaardige erkenning te zijn goedgekeurd en gecertificeerd. Goedgekeurde aanvulgronden en bodemverbeterende materialen, die onder het R.A.G. keurmerk vallen, kunnen alleen geleverd worden door bedrijven, die zijn aangesloten bij de Stichting R.A.G. of een gelijkwaardige organisatie. Kijk hier voor meer informatie.

Boskoops Scheidsgerecht
Het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij behandelt geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij van toepassing zijn. Uitzondering hierop zijn geschillen tussen partijen die in het district Boskoop gevestigd zijn. Deze geschillen moeten eerst worden voorgelegd aan het Boskoops Scheidsgerecht.

 

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.