Naar nieuwsoverzicht
7 feb 2022

Michiel Gerritsen uit vakgroepbestuur

Michiel Gerritsen uit vakgroepbestuur: ’Opvolging vanuit Boskoop is belangrijk’

 Image

Michiel Gerritsen is gestopt als bestuurslid van de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen. Hij maakt ruimte voor opvolging en verjonging in de landelijke belangenbehartiging, met name vanuit regio Boskoop.

Het stoppen heeft niets met zijn leeftijd te maken, Michiel is pas 68 en blijft nog actief voorzitter van stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop. Jaren geleden had het vakgroepbestuur, in lijn met LTO Nederland, een rooster van aftreden afgesproken. Henk Raaijmakers trad daarom een jaar geleden af, nu was Michiel aan de beurt. „We willen ruimte maken voor opvolging en verjonging. Doorstroming is belangrijk voor de organisatie.”

Hoe loopt het met je opvolging vanuit regio Boskoop?

„We zijn ermee bezig. Het is uitdagend om iemand bereid te vinden om in het vakgroepbestuur te gaan zitten. Liefst iemand die actief is in de boomkwekerij, maar het hoeft niet een zelfstandig ondernemer te zijn. Als je in dienst bent van een bedrijf, en ook gepassioneerd en ambitieus bent om voor de sector op te komen, ben je ook van harte welkom. Je staat voor landelijke belangenbehartiging wel altijd ‘aan’; je kunt het niet even doen op een vrijdagochtend.”

Michiel was voorheen secretaris van het Productschap Tuinbouw. Voor die tijd werkte hij voor de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Hij zette ook de landelijke glastuinbouworganisatie mee op wat nu Glastuinbouw Nederland binnen LTO is.

Was het vakgroepbestuur makkelijker voor je omdat je nooit kweker bent geweest?

„Ik kon en kan de tijd voor bestuurswerk redelijk flexibel invullen, omdat ik niet de verantwoording heb gehad van een bedrijf in de boomkwekerij. En ik heb ook geen fulltime baan meer. Ik kan me wel goed voorstellen dat kwekers prioriteit geven aan het eigen bedrijf. Maar landelijke belangenbehartiging blijft wel noodzakelijk.”

Wat lukt landelijk wel wat regionaal niet lukt?

„Er zijn altijd vraagstukken in onze sector die op landelijk of op Europees niveau worden beslist, daar kan je als regionale organisatie niet over meepraten, dat lukt Greenport Boskoop ook niet. Vraagstukken over bijvoorbeeld gewasbeschermingsbeleid, of quarantaine-organismen wat nu heel actueel is. Daarover wordt in Brussel en Den Haag beslist en niet in Boskoop. Denk bijvoorbeeld ook aan werkgeversaangelegenheden. Je moet wel het landelijke belang daarvan inzien.”

Zien kwekers in Boskoop dat in?

„Kwekers kunnen allerlei overwegingen hebben om ergens lid van te zijn, van een regionale of van een landelijke standsorganisatie. In Boskoop doen we ons best om de landelijke belangen te laten zien. Op bijeenkomsten hebben andere bestuursleden en ik herhaaldelijk gezegd: ’Denk er aan dat je verschillende zaken niet regionaal kunt oplossen’. Het antwoord is vaak: ‘Dat lossen jullie als Greenport Boskoop toch wel op?’.”

Hoe is nu de organisatiegraad in Boskoop?

„Ongeveer tweederde van de ondernemers in de Boskoopse boomkwekerij is aangesloten bij de Greenport. Een aantal is daarnaast lid van een landelijke organisatie, zoals de LTO Vakgroep, handelsbond Anthos of soms Tuinbranche Nederland. Dat komt doordat de boomkwekerij bestaat uit allerlei typen bedrijven in een totale integrale keten.”

Je was voorzitter van de NFO. Hoe anders is de organisatiegraad in de fruitteelt?

„De fruitteelt bestaat puur uit ondernemers met hoofdzakelijk productie, dat geeft al een andere sfeer en cultuur dan in de boomkwekerij. Ik denk dat het vanuit de historie gezien ook in de fruitteelt meer gebruikelijk is om lid te zijn van een landelijke organisatie, wat de NFO is. Dat gaat traditioneel van vader op zoon, hoewel ondernemers er nu wel kritischer op zijn. In de fruitteelt is meer draagvlak voor het landelijke, en hier in Boskoop voor het regionale.”

In hoeverre blijf je nog betrokken bij de landelijke belangenbehartiging?

„Ik blijf penningmeester van de CEMP Coöperatie. En ik ben voorzitter van de nieuwe Clean Fruit Plants Foundation, die de verantwoordelijkheid van het instandhouden en vermeerderen van prebasismateriaal van fruitgewassen in Horst heeft overgenomen van Naktuinbouw. Ik hoop echt dat iemand vanuit Boskoop verder gaat in het vakgroepbestuur. Boskoop moet toch landelijk vertegenwoordigd zijn, als één van de belangrijkste teeltcentra en het oudste boomkwekerijgebied van Nederland?”

Arno Engels  LTO Vakgroep