Naar nieuwsoverzicht
27 jul 2022

Meldingen schade Amerikaanse Rivierkreeft

De Stichting Belangenhartiging Greenport Boskoop heeft meerdere meldingen gehad van schade door Amerikaanse Rivierkreeft in het gebied. Deze exoot beschadigd oevers en vreet waterplanten die nuttig zijn voor de waterkwaliteit.

 Image

De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt steeds vaker schade aan het watersysteem. Deze exoot zit vooral in West- en Midden-Nederland en lijkt het meest schadelijk voor het watersysteem. De waterschappen in West-Nederland  nemen dit probleem serieus en willen dat de uitheemse rivierkreeft tot een beheersbare populatie wordt teruggebracht. Op dit moment wordt onderzoek gedaan door de Unie van waterschappen samen met Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IPO en VNG hoe de problemen die ontstaan door de aanwezigheid van uitheemse rivierkreeften aangepakt kunnen worden.

Als organisatie moeten wij de resultaten hiervan afwachten. Meer informatie is te lezen op de website van de Unie van waterschappen en rivierkreeft.nl.