Naar nieuwsoverzicht
28 mei 2020

Legger ondersteunende kunstwerken ter inzage

De legger is een register waarin de ondersteunende kunstwerken in het beheergebied van Rijnland zijn vastgelegd.

 Image

Ondersteunende kunstwerken zijn objecten die noodzakelijk zijn voor het watersysteem en waterkeringen, zoals
gemalen, stuwen, sluizen en inlaten.

Van deze kunstwerken is in de legger vastgelegd waar ze liggen en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. De legger is dus een belangrijk instrument. Rijnland gebruikt de legger onder andere voor de jaarlijkse controle op de onderhoudsplicht van de oppervlaktewateren. Het is belangrijk dat alle informatie die in de legger is opgenomen juist is. Ziet u iets dat niet klopt of heeft u andere op- en aanmerkingen? Laat het Rijnland dan weten.

U kunt de ontwerplegger ondersteunende kunstwerken inzien via internet. Hier staat ook aangegeven hoe u uw zienswijze kunt indienen. U kunt uw zienswijze vanaf 27 mei 2020 tot en met 10 juli 2020 inbrengen.

Klik hier voor de legger ondersteunende kunstwerken.