Naar nieuwsoverzicht
5 apr 2022

Landbouwportaal biedt kwekers ondersteuning bij betere bodem-en waterkwaliteit

"Een goede bodem is belangrijk. Het Landbouwportaal is dan toch mooi een extra stimulans om een adviseur eens even goed naar de bodem te laten kijken." Boomkwekers die willen werken aan een betere bodem- en waterkwaliteit kunnen via Landbouwportaal Rijnland inschrijven voor een gratis adviesbezoek van een coach.

 Image

Boomkwekers die willen werken aan een betere bodemkwaliteit en maatregelen voor een betere waterkwaliteit kunnen zich aanmelden via Landbouwportaal Rijnland voor een gratis adviesbezoek van een coach. Jaap Wezelenburg is één van de boomkwekers die inmiddels gebruik heeft gemaakt van het Landbouwportaal. Bodemcoach René van Tol heeft op zijn bedrijf een bodembeoordeling uitgevoerd en advies opgesteld.

"Een goede bodem is belangrijk. Het Landbouwportaal is dan toch mooi een extra stimulans om een adviseur eens even goed naar de bodem te laten kijken."

Binnen Landbouwportaal Rijnland zijn er coaches voor de thema’s erfafspoeling, gewasbeschermingsmiddelen, duurzaam bodembeheer en beheer & inrichting van percelen en oevers. De coaches geven advies. Ook kan via de coaches subsidie worden aangevraagd op bepaalde investeringen om de bodem en waterkwaliteit rond het bedrijf te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn subsidie op bodemvochtsensoren, technieken voor 90% driftreductie, apparatuur voor mechanische onkruidbestrijding en precisietechnieken. Meer info www.landbouwportaalrijnland.nl.