Naar nieuwsoverzicht
18 feb 2021

Kosteloos advies van Talentboom

Waarom de diensten in de boomkwekerij, vaste planten of zomerbloementeeltsector van Talentboom gratis zijn zullen we uitleggen.

 Image

Als bedrijf of medewerker in de boomkwekerij, vaste planten of zomerbloementeeltsector kun je gratis gebruik maken van de diensten van Talentboom. Hoe dat kan?

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Het werk van Talentboom wordt betaald vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds Colland Arbeidsmarkt is het arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds financiert activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en de ontwikkeling van werknemers. Een van deze activiteiten is Talentboom.

Premie
Het geld dat het fonds uitgeeft moet natuurlijk ergens vandaan komen. Daarom betalen werkgevers een premie aan het fonds. Zij doen dat op basis van afspraken in de cao Colland. Het fonds is een stichting, in het bestuur van de stichting zitten vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties.

Elke werkgever die onder de cao open teelten valt, valt ook onder de cao Colland. In de cao Colland is vastgelegd dat de werkgever premie betaalt aan de stichting. Cao-partijen bepalen jaarlijks het percentage van de premie. Het fonds berekent de premie over de loonsom van het bedrijf.

De premie is onderverdeeld in een A- en een B-premie. De A-premie is bedoeld voor activiteiten die voor alle sectoren van belang zijn. Een voorbeeld hiervan is Stigas, onze arbo-organisatie. De A-premie is 0,24% van de loonsom.

De B-premie verschilt per sector. Voor de boomkwekerij, vaste planten en zomerbloemensector is de premie dit jaar 0,42%. De premie-inkomsten uit de B-premie worden alleen uitgegeven aan activiteiten voor de boomkwekerij. En daar is Talentboom dus een voorbeeld van. Maar ook de scholingssubsidies worden hieruit betaald, net als het TOP ondernemersprogramma, de seniorenregeling en werkgeverslijn.

De totale premie komt daarmee op 0,66% van de loonsom.
Alle informatie over het fonds Colland Arbeidsmarkt en de cao Colland zijn terug te vinden op de website van Colland Arbeidsmarkt.

Daarom is het advies van Talentboom gratis
Omdat de sector collectief betaalt voor onze inzet, kunnen wij onze diensten kosteloos aanbieden. Zo kunnen wij individueel advies geven over persoonlijke ontwikkeling of helpen met het maken van een bedrijfsontwikkelplan voor het bedrijf.

Daarnaast is Talentboom ook bezig met het opzetten van een brancheopleiding voor de boomkwekerij, vaste planten en zomerbloementeeltsector. Met de brancheopleiding willen we (potentiële) medewerkers de kans geven meer te leren over de sector en het mooie vak. Zo laten we zien dat onze sector een aantrekkelijke sector is om in te werken.